Ne koristiti brze testove na kovid

Ne koristiti brze testove na kovid

Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS) apelovala je danas da građani ne koriste testove namenjene za dijagnostiku kovida 19, uključujući i brze antigen testove koji su se pojavili u prodaji jer „postoje brojni rizici vezano za njihovu nestručnu upotrebu“.

Povodom primene brzih antigen testova koji se mogu nabaviti u apotekama u Srbiji, Agencija je saopštila da su svi testovi namenjeni za dijagnostiku kovida 19, pa i brzi antigen testovi, koje je registrovala ta agencija sa ‘CE’ znakom, namenjeni „isključivo za profesionalnu upotrebu“.

„Njihova bezbednost, kvalitet i pouzdanost nije potvrđena u slučaju kada se koriste od strane nestručnih osoba“, navodi u saopštenju Agencija, uz objašnjenje da nisu „za kućnu upotrebu“.

„Takvi proizvodi, namenjeni za samotestiranje, podrazumevaju poseban vid sertifikacije, odnosno dobijanje ‘CE’ sertifikata za proizvode za samotestiranje. Nijedan od brzih antigen testova, koji je registrovan u Agenciji, ne poseduje ‘CE’ sertifikat za proizvode za samotestiranje“, objavila je Agencija na svom sajtu naglašavajući da su „proizvodi sa ‘CE’ znakom, namenjeni isključivo za upotrebu“ stručnim osobama i zdravstvenim profesionalcima.

„U Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije registrovano je ukupno 113 testova namenjenih za dijagnostiku kovida-19, od kojih su 22 testa registrovana kao brzi (‘rapid test’) antigen testovi“, ističe Agencija.

Proizvodi namenjeni za samotestiranje moraju biti obeleženi na srpskom jeziku, sa jasnom naznakom da je proizvod namenjen za samotestiranje, objašnjeno je u saopštenju, uz napomenu da „uputstva za upotrebu takvih proizvoda moraju biti prilagođena“ u slučaju da ih primenjuju nestručne osobe.

„Ponavljamo, takvi testovi nisu u prometu u Republici Srbiji“.