Pokret „Dveri“ predstavio ekonomski program

Pokret „Dveri“ predstavio ekonomski program

Srpski pokret Dveri predstavio je danas ekonomski proglas pod nazivom „Za pametan ekonomski razvoj i blagostanje građana“, u kome se definiše 10 ciljeva i mere nove ekonomske politike zasnovane, kako kažu, na znanju i na domaćem ekonomskom interesu.

Kako se navodi u saopštenju, Dveri svoj program zasnivaju na aktivnoj ulozi države u promociji znanja, na inovacijama, na ljudskom kapitalu i na domaćim resursima. Predstavili su i deset ciljeva: obnova monetarnog suvereniteta, pravedni porezi, aktivna država sa profesionalnim, efikasnim i stimulisanim službenicima, ekonomski patriotizam, zaštita domaćeg tržišta od neravnoteže, zaštita konkurencije u javnoj potrošnji, obnova i razvoj visokotehnološke industrije, pomoć domaćim izvoznicima, ravnomeran regionalni razvoj i kvalitetno obrazovanje i razvoj ljudskih resursa. 

Na promociji su učestvovali predsednik Dveri Boško Obradović, potpredsednik Ivan Kostić, potpredsednik Milovan Jakovljević i potpredsednica prof. dr Tamara Milenković Kerković, koja je sa saradnicima i autorka ekonomskog programa tog pokreta.