Danas se obeležava praznik posvećen Svetom caru Konstantinu i carici Jeleni

Danas se obeležava praznik posvećen Svetom caru Konstantinu i carici Jeleni

Srpska pravoslavna crkva obeležava praznik posvećen Svetom caru Konstantinu i carici Jeleni. Crkva je taj rimski carski par, sina i majku, proglasila svetiteljima, pošto je car Konstantin Prvi Veliki, Milanskim ediktom 313. dopustio hrišćanima slobodu ispovedanja vere.

Kult cara Konstantina i carice Jelene posebno je negovan kod Grka i Rumuna. Što je kod Srba sv. Sava, kod Grka je car Konstantin.

Slavi se kao krsna, ponegde i kao zavetna, u Nišu kao gradska slava.