Ruske snage pucaju na kolonu civila evakuisanih u Hostomelu

Ruske snage pucaju na kolonu civila evakuisanih u Hostomelu

Ruske snage otvorile su minobacačku vatru na kolonu ljudi evakuisanu iz Hostomela, ubivši jednu ženu i ranivši dva muškarca.

„Evakuacija iz Hostomela odvijala se u dve etape. Prvi konvoj od 10 autobusa, koji su činili uglavnom majke sa decom, stari i osobe sa invaliditetom, uspešno je stigao na odredište.

U drugoj koloni od 4 autobusa ruske trupe su pucale iz minobacača. U granatiranju je povređen vozač jednog od autobusa. Pod vatrom u koloni bio je i automobil sa povređenim parom. Žena je preminula na licu mesta.

U Hostomelu, gde se od prvog dana rata vode žestoke borbe, okupatori su počeli da uzimaju meštane za taoce.