Evropska investiciona banka hitno daje Ukrajini 668 miliona evra pomoći

Evropska investiciona banka hitno daje Ukrajini 668 miliona evra pomoći

Evropska investiciona banka će Ukrajini dati 668 miliona evra hitne finansijske pomoći.

Podrška EIB-a treba da pomogne Ukrajini da ispuni svoje hirna finansijske potrebe, uključujući kupovinu hrane, medicinskog materijala i goriva.