Kažnjena Danica Popović

Kažnjena Danica Popović

Nastavno-naučno veće Ekonomskog fakulteta u Beogradu odlučilo je danas da profesorka Danica Popović u narednom semestru ne drži predavanja iz Međunarodne ekonomije, potvrdio je za „Danas“ dekan te visokoškolske ustanove Branislav Boričić.

Odluka je doneta jednoglasno, na predlog matične katredre i nastavne komisije, nakon što je Odbor za profesionalnu etiku Univerziteta u Beogradu odbacio žalbu Danice Popović.

Ona se žalila Odboru kao drugostepenom organu pošto joj je Fakultet izrekao meru javne opomene zbog utvrđenog neakademskog ponašanja prilikom prevođenja udžbenika iz međunarodne ekonomije, jer u novom izdanju nije navela pokojnog profesora Stojana Babića, sa kojim je prevodila ranije izdanje.

Boričić kaže da će Popović nastaviti da predaje dva preostala predmeta na osnovnim studijama, a naredni korak koji će Fakultet preduzeti je da se ime Stojana Babića ubaci u impresum pomenutog udžbenika, s obzirom da je on koredaktor i koprevodilac teksta.

Nakon toga bi Fakultet trebalo da obešteti porodicu pokojnog Babića, a visina honorara tek treba da bude utvrđena.