Amandman da se rok za popis stanovništva pomeri za 2022. godinu

Amandman da se rok za popis stanovništva pomeri za 2022. godinu

Poslanici Skupštine Srbije danas su počeli raspravu u pojedinostima o Predlogu zakona o izmenama Zakona o popisu stanovništva, domaćinstva i stanova 2021.godine.

Na izmene zakona podneto je šest amandmana, a jedan od njih je i da se rok za popis pomeri za oktobar 2022.godinu.