NBS: Rekordna štednja uprkos pandemiji koronavirusa

NBS: Rekordna štednja uprkos pandemiji koronavirusa

Narodna banka Srbije (NBS) saopštila je danas da dinarska i devizna štednja stanovništva stalno rastu i dostižu rekordne nivoe i pored neizvesnosti izazvane pandemijom.

Ističe se da je u prethodnih osam godina dinarska štednja povećanja više od pet puta – rast od 75,2 milijarde dinara u odnosu na kraj 2012. godine i da je krajem decembra decembra premašila 93 milijarde dinara.

Dodaje se da je polovina ukupnog rasta – 42,9 milijardi dinara ostvareno u poslednje tri godine.

Rast je zabeležen i kod devizne štednje, a on je u procentualnom smislu bio umereniji u poređenju sa dinarskom štednjom, te je devizna porasla za 38,2 odsto u odnosu na kraj 2012. godine, odnosno sa 8,3 milijarde evra na 11,4 milijarde evra na kraju 2020. godine.