NBS: Devizne rezerve 13,6 milijardi evra

NBS: Devizne rezerve 13,6 milijardi evra

Bruto devizne rezerve Narodne banke Srbije na kraju januara iznosile su 13,6 milijardi evra, što jeje 111,3 miliona evra više nego u decembru 2020. godine, saopštila je NBS.

Neto devizne rezerve (devizne rezerve umanjene za devizna sredstva banaka po osnovu obavezne rezerve i drugim osnovima) na kraju januara iznosile su 11,28 milijardi evra, i u odnosu na kraj 2020. godine povećane su, prema navodima NBS,  za 153,2 miliona evra.

Rast bruto deviznih rezervi iz decembra prošle godine nastavljen je u januaru ove godine.

Obim realizovane trgovine devizama na međubankarskom deviznom tržištu u januaru je, kako se navodi, iznosio 576,9 miliona evra i bio je za 116,6 miliona evra manji nego u prethodnom mesecu.