Prva rata dugovanog poreza za privrednike do 10. februara

Prva rata dugovanog poreza za privrednike do 10. februara

Poreska uprava Srbije (PU) objavila je Uredbu o postupku i načinu odlaganja plaćanja dugovanog poreza i doprinosa u cilju ublažavanja ekonomskih posledica nastalih zbog panemije korona virusa, a na sajtu PU navedeno je da se Uredba primenjuje od 2. januara i da uplata prve rate odloženog poreza počinje od 10. februara.

Privrednim subjektima koji su se opredelili za odlaganje dospelosti navedenih obaveza, bez sprovođenja posebnog postupka, odlaže se plaćanje poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada, kao i poreza i doprinosa na ličnu zaradu preduzetnika i preduzetnika poljoprivrednika u visini iznosa neplaćene obaveze čija je dospelost za plaćanje odložena u skladu sa Uredbom.

Ukupan iznos dospelih obaveza odlaže se na najviše 24 jednake mesečne rate bez plaćanja kamate za vreme trajanja odlaganja plaćanja tih obaveza, tako da prva rata dospeva 10. februara 2021. godine, a svaka naredna rata dospeva istog datuma u mesecima koji slede.