Studija otkriva značajnu izloženost hemikalijama kod žena sa rakom

Studija otkriva značajnu izloženost hemikalijama kod žena sa rakom

Kao znak da izloženost određenim hemikalijama koje ometaju endokrini sistem može igrati ulogu u nastanku raka dojke, jajnika, kože i materice, istraživači su otkrili da ljudi koji su razvili te vrste raka imaju znatno veći nivo ovih hemikalija u svojim telima.

Iako ne dokazuje da je izloženost hemikalijama poput PFAS (per- i poli-fluoroalkil supstanci) i fenola (uključujući BPA) dovela do ovih dijagnoza raka, to je snažan signal da one možda igraju ulogu i da ih treba dalje proučavati.

Studija je pokazala da posebno za žene, veća izloženost PFDE, dugolančanom jedinjenju PFAS, ima duplo veće šanse od prethodne dijagnoze melanoma; žene sa većom izloženošću dva druga dugolančana PFAS jedinjenja, PFNA i PFUA, imale su skoro duplo veće šanse od prethodne dijagnoze melanoma.

Studija je objavljena 17. septembra 2023. u časopisu Journal of Ekposure Science and Environmental Epidemiologi.

Studija je pokazala vezu između PFNA i prethodne dijagnoze raka materice; a žene sa većom izloženošću fenolima, kao što su BPA (koristi se u plastici) i 2,5-dihlorofenol (hemikalija koja se koristi u bojama i koja se nalazi kao nusproizvod u tretmanu otpadnih voda), imale su veće šanse za ranu dijagnozu raka jajnika.

Studiju su sproveli istraživači sa UC San Francisco (UCSF), Univerziteta Južne Kalifornije (USC) i Univerziteta u Mičigenu, od kojih su svi deo osnovnih centara za nauku o zdravlju životne sredine.

Koristili su podatke iz uzoraka krvi i urina od više od 10.000 ljudi u Nacionalnoj anketi o zdravlju i ishrani (NHANES). Oni su istraživali trenutnu izloženost fenolima i PFAS u odnosu na prethodne dijagnoze raka i istraživali rasne/etničke disparitete u ovim udruženjima.

„Ovi nalazi naglašavaju potrebu da se PFAS i fenoli razmotre kao čitave klase faktora rizika životne sredine za rizik od raka kod žena“, rekao je dr Maks Aung, viši autor studije koji je sproveo istraživanje dok je bio na UCSF Programu o reproduktivnom zdravlju. Zdravlje i životna sredina i sada vanredni profesor zdravlja životne sredine na Medicinskom fakultetu USC Keck.

PFAS je kontaminirao vodu, hranu i ljude kroz proizvode kao što su teflonski tiganji, vodootporna odeća, tepisi i tkanine otporne na mrlje i ambalaža za hranu. Često se nazivaju „zauvek hemikalijama“ jer su otporne na razlaganje i stoga traju decenijama u životnoj sredini. PFAS takođe ostaje u ljudskim sistemima od nekoliko meseci do godina.

„Čini se da ove hemikalije PFAS remete funkciju hormona kod žena, što je jedan od potencijalnih mehanizama koji povećava šanse za pojavu karcinoma povezanih sa hormonima kod žena“, rekla je dr Amber Keti, vodeći autor studije i naučnik sa fakulteta za istraživanje. Univerzitet u Mičigenu, Škola javnog zdravlja.

Studija je takođe identifikovala rasne razlike. Asocijacije između različitih PFAS i karcinoma jajnika i materice primećene su samo kod belih žena, dok su veze između PFAS-a zvanog MPAH i fenola zvanog BPF i raka dojke primećene samo kod nebelkinja.

„Dok se zajednice širom zemlje bore sa kontaminacijom PFAS-om, ovo dodaje dodatne dokaze koji podržavaju kreatore politike u razvijanju akcije za smanjenje izloženosti PFAS-u“, rekla je Tracei J. Voodruff, dr, MPH, profesor UCSF-a i direktor Programa za reproduktivno zdravlje i životnu sredinu i direktor UCSF EaRTH centra, koji je podržao studiju.

„Pošto PFAS čine hiljade hemikalija, jedan od načina da se smanji izloženost je da EPA reguliše PFAS kao klasu hemikalija, a ne jednu po jednu.“