Popović: Ne politizovati univerzitet

Popović: Ne politizovati univerzitet

Za univerzitete je najopasnije da se njima manipuliše političke svrhe, jer je to pogubno i pokazuje nepoštovanje prema instituciji, a naš zadatak je da obezbedimo da pojednici budu društveno angažovani, a da univerzitet ne bude iskorišćen u političke svrhe, rekla je bivša rektorka Univerziteta u Beogradu Ivanka Popović.

Na univerzitetu nema bavljenja politikom, bavimo se stručnim pitanjima, ali svaki pojedinac ima obavezu i pravo da se bavi politikom. Ono što je problem kod osoba koje su na upravnim mestima na univerzitetima je što javnost ne razdvaja kada ta govore kao privatna lica, a kada u sklopu svoje funkcije, rekla je Popović televiziji Insajder.

To što postoji utisak u javnosti da profesori sve manje govore, dodala je, nije zbog toga što oni nemaju mišljenje, već se u društvu može primetiti gubitak tolerancije za disonantna mišljenja.