Poverenica: Zakon o presađivanju organa što pre da uđe u skupštinsku proceduru

Poverenica: Zakon o presađivanju organa što pre da uđe u skupštinsku proceduru

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković uputila je inicijativu ministarki zdravlja Danici Grujičić da se što hitnije stave u proceduru izmene i dopune Zakona o presađivanju ljudskih organa i Zakona o ljudskim ćelijama i tkivima, saopšteno je iz kancelarije poverenika.

Upućivanje zakona u proceduru potrebno je kako bi se ponovo uspostavio potpuni pravni okvir i omogućila transplantacija organa i tkiva sa umrlih osoba, čime bi se spasili životi pacijenata kojima od vremena čekanja na transplataciju zavisi ne samo kvalitet, već i sama dužina života, ističe se.

Janković je navela da se povereniku obratilo više građana koji su ukazali na problem u vezi sa transplantacijom organa i velikom listom čekanja, kao i činjenicu da su 2021. transplantacije praktično stale, odnosno da je urađeno samo pet transplantacija, zbog čega se osećaju odbačeno i diskriminisano.

„Za mnoge od njih transplantacija je ujedno i poslednja nada za preživljavanje ili kvalitetniji život“, navela je Janković i dodala da je poverenik, polazeći od svojih nadležnosti, Ustava i Konvencije o ljudskim pravima i biomedici, uputio inicijativu kako bi se što hitnije nastavile sve započete aktivnosti za rešavanje tog važnog pitanja.

U saopštenju se podseća da se poverenik već obraćao nadležnom ministarstvu i da je, prema navodima tadašnjeg Ministarstva zdravlja – Uprave za biomedicinu, pripremljen nacrt sa izmenama zakona.

Ustavni sud je proglasio neustavnim odredbe koje su propisivale uslove za darivanje ljudskih organa i tkiva sa umrlih i predviđale pretpostavljenu i opozivu saglasnost umrlog za doniranje, tako da od novembra 2021. ne postoji pravni okvir koji uređuje uslove i postupak presađivanja ljudskih organa i tkiva sa umrlih osoba.