Ministarstvo: Promena Zakona za brži put do pravde

Ministarstvo: Promena Zakona za brži put do pravde

Ministarstvo pravde saopštilo je danas da je cilj izmena i dopuna Zakona o parničnom postupku brži i lakši put do pravde i postizanje veće pravne sigurnosti.

Reagujući na medijske napise o izmenama tog zakona, u kojima se tvrdi da će samo bogati imati privilegiju da se sude i stignu do pravde, to ministarstvo je navelo da se izmene u pogledu sankcije za neplaćanje sudske takse odnose samo na one stranke koje mogu da plate taj trošak, a ne na egzistencijalno ugrožene.

„Obaveza plaćanja takse nastaje tek nakon prvog ročišta, do tada se može podneti zahtev za oslobadjanje od plaćanja sudskih taksa ili zahtev za omogućavanje plaćanja takse na rate, o čemu se sudu podnosi dokaz, a institut siromaškog prava postoji od 1977. godine te je zadržan i prilikom ovih izmena i dopuna“, navodi se u saopštenju.

Ministarstvo je dodalo da nije tačno ni da zaposleni koji ostanu bez posla i nemaju sredstva da plate sudsku taksu neće imati pristup sudu, jer se u toj vrsti sporova oni i ne naplaćuje.

„Ministarstvo pravde podseća i da je u najvećem broju predmeta sudska taksa 1.900 dinara, kao najniža, i da se njena visina nije menjala deceniju, niti će se sada promeniti, za razliku od advokatska tarife koja je povećana pre mesec dana za čak 30 odsto upravo u parničnim postupcima“, dodaje se.

To Ministarstvo smatra da će izmene zakona omogućiti ravnomernu opterećenost sudova u Srbiji pa će gradjani moći da stignu do pravosnažne odluke u razumnom roku, sa manje troškova.

„Konačno, Ministarstvo pravde naglašava da je u toku javna rasprava, a ne konačan tekst Zakona i da je javna rasprava upravo mesto na kome treba da se čuju argumenti. Po završetku javne rasprave 14. juna razmotriće se sve primedbe, predlozi i sugestije, nakon čega će Ministarstvu kao predlagaču Radna grupa dostaviti tekst nacrta. To je put svakog zakona“, navelo je Ministarstvo pravde u saopštenju.