Usvojen plan za reorganizaciju „Srbijagasa“

Usvojen plan za reorganizaciju „Srbijagasa“

Ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović saopštila je danas da je Vlada Srbije donela Zaključak kojim je usvojen plan reorganizacije Javnog preduzeća „Srbijagas“, koji znači početak reformisanja i modernizacije gasnog sektora Srbije.

Kako se navodi u saopštenju Ministarstva, plan reorganizacije preduzeća „Srbijagas“ podrazumeva razdvajanje delatnosti transporta i distribucije gasa između JP „Srbijagas“ i preduzeća „Transportgas“ i „Distribucijagas Srbija“, licenciranje tih preduzeća za delatnost koju obavljaju i usklađivanje njihovog rada sa Zakonom o energetici.

Mihajlović je rekla da Srbija zaslužuje da ima gasni sektor koji je moćan i profitabilan i da će reformisanje preduzeća „Srbijagas“ stvoriti uslove za stabilno i siugurno snabdevanje gasom i profitabilnije poslovanje gasnih preduzeća.