BIRODI: Ispitati proceduru izbora predsednice Saveta REM

BIRODI: Ispitati proceduru izbora predsednice Saveta REM

Biro za društvena istraživanja (BIRODI) zatražio je da se ispita da li je prilikom izbora predsednice Saveta REM i zamenika predsednika Saveta REM došlo do kršenje člana 1 Kodeksa ponašanja članova Saveta REM, koji reguliše integritet i člana 2 koji je posvećen objektivnosti, nezavisnosti i neprestrasnosti.

Ključni problem je činjenica da ni Zakonom o elektronskim medijima, ni Statutom (Republičke radio-difuzne agencije umesto REM-a) i Poslovnikom (Republičke radio-difuzne agencije umesto REM-a) nije dovoljno precizno regulisana proceduru izbora rukovodilaca tela koje je vrhovna vlasta na nivou elektronskih medija, ukazuje BIRODI.

Ta procedura, kako se dodaje, trebalo bi da sadrži i način predstavljanja programa rada kandidata za funkcije predsednika i zamenika predsednika, popis kriterijuma na osnovu kojih se evaluiraju, odnosno boduju kandidati pri oceni za funkcije predsednika i zamenika predsednika, odnosno kako obezbediti primene Kodeksa članova Saveta REM.