Ukrajinska vojna obaveštajna služba: Rusija razvija dva scenarija da zapreti svetu nuklearnim eksplozijama

Ukrajinska vojna obaveštajna služba: Rusija razvija dva scenarija da zapreti svetu nuklearnim eksplozijama

Prema rečima šefa ukrajinske vojne obaveštajne službe, Kirila Budanova, Rusija može ili da zapali radioaktivne šume ili da upotrebi artiljeriju za bombardovanje skladišta nuklearnog materijala, što može dovesti do ekoloških katastrofa.

U oba slučaja Rusija planira da prebaci krivicu na Ukrajinu, kaže Budanov.