Krkobabić: Motivisati mlade za život na selu

Krkobabić: Motivisati mlade za život na selu

Ministar za brigu o selu Milan Krkobabić izjavio je portal Biznis.rs da je to ministarstvo pripremilo određene programe koji imaju za cilj da podignu kvalitet života i rada u seoskim područjima, pa i da motivišu mlade ljude da ostanu na selu ili odluče da svoj život zasnuju u seoskoj sredini.

Prema njegovim rečima, jedan od važnih programa je i dodela kuća pod najpovoljnijim uslovima onima koji žele da dođu da žive na selu i obrađuju zemlju.

„Prema podacima agroekonomskog analitičara Branislava Gulana u Srbiji trenutno ima 150.000 napuštenih kuća, čiji je vlasnik poznat i 50.000 kuća u kojima niko ne živi i nerešenog su svojinskopravnog statusa“, naveo je Krkobabić.