Frilenseri protiv predloga Vlade

Frilenseri protiv predloga Vlade

Udruženje radnika na internetu saopštilo je danas da su u anketi na stranici i u grupi na Fejsbuku u prva 24 sata radnici na internetu u većini glasali protiv predloga Vlade Srbije za regulisanje obaveza fizičkih lica po osnovu poreza i doprinosa na prihode iz inostranstva.

Anketa je poslata i članovima Udruženja na mejl adrese da se pojedinačno izjasne, a i dalje će moći da se glasa na Fejsbuku.

Kako se navodi, na Fejsbuku je anketu popunilo 2.927 ljudi i 2.892 glasalo je protiv, a za predlog samo 35.

Anketu je među članstvom koje ju je dobilo na mejlu popunilo 617 ljudi, protiv je glasalo 613, a za je bilo četvoro ljudi.