Vežbanje izaziva sistemske metaboličke koristi

Vežbanje izaziva sistemske metaboličke koristi

Naučnici iz Northvestern Medicine otkrili su mehanizam kojim vežbanje aktivira metaboličke prednosti u telu, prema novoj studiji objavljenoj u Cell Metabolism.

Dobro je poznato da vežbanje donosi mnoge zdravstvene koristi. Međutim, još nije dobro shvaćeno kako se to postiže. Tokom vežbanja, autofagija, sistem ćelijske reciklaže tela koji omogućava razgradnju starih ili oštećenih ćelijskih struktura, aktivira se iu mišićima koji se kontrahuju i u raznim organima koji se ne kontrahuju, kao što je jetra.

U studiji, istraživači su izvršili proteomske analize na krvi miševa pre i posle vežbanja. Identifikovali su protein koji se izlučuje iz mišića kontrakcije, FN1, koji se značajno povećao u plazmi i serumu miševa nakon vežbanja.

Naučnici su zatim analizirali kako FN1 komunicira sa jetrom. Otkrili su da FN1 signalizira preko a5b1 integrina, membranskog receptora na jetri, izazivajući autofagiju i izazivajući metaboličke prednosti vežbanja. Pored toga, istraživači su otkrili da su miševi kojima nedostaje gen FN1 u mišićima razvili insulinsku rezistenciju uprkos svakodnevnom vežbanju, prema studiji.

Nalazi pomažu u razumevanju vežbanja i kako ono utiče na metabolizam, rekao je Congcong He, doktor nauka, docent za ćelijsku i razvojnu biologiju i viši autor studije.

„Želeli smo da razumemo autofagiju izazvanu fizičkim vežbama, posebno u nekontraktilnim tkivima kao što je jetra“, rekao je He, koji je takođe član Robert H. Lurie Comprehensive Cancer Center of Northvestern Universiti. „Ovo ne samo da doprinosi našem razumevanju osnovnog mehanizma kako vežbanje sistemski izaziva metaboličke koristi, već i kako sekreti iz mišića komuniciraju sa jetrom. Sada smo identifikovali FN1 kao posrednika koristi izazvanih vežbanjem preko mišića-jetre komunikacija o autofagiji“.

U nastavku, He i njeni saradnici se nadaju da će dalje analizirati FN1 kako bi razumeli koji elementi proteina aktiviraju metaboličke prednosti nakon vežbanja.

„Protein je prilično velik, pa se nadamo da ćemo ga iseckati na manje peptide da vidimo koji su bioaktivni“, rekao je. „Možda ćemo na osnovu toga moći da razvijemo ovo kao injekciju za ljude koji nisu u stanju da vežbaju da bi i dalje imali metaboličke prednosti. Na primer, korišćenje ovog molekula kao tretman za senzibilizaciju insulina.“