Stručnjaci daju preporuke za smanjenje traumatskih iskustava porođaja

Stručnjaci daju preporuke za smanjenje traumatskih iskustava porođaja

Međunarodni stručnjaci objavili su preporuke za praksu, politiku i istraživanja koja imaju potencijal da smanje pojavu negativnih iskustava porođaja i razvoj posttraumatskog stresnog poremećaja (PTSP) kao posledica porođaja.

Predvođene profesorkom Suzan Ajers, profesorom zdravlja majke i deteta na Školi zdravstvenih i psiholoških nauka u Sitiju Univerziteta u Londonu (Siti), praktične preporuke u radu uključuju integraciju principa nege zasnovane na traumi u porodilištu i obezbeđivanje da prava žena se poštuju pre, tokom i posle rođenja. Autori takođe pozivaju na međunarodne smernice za povećanje svesti o traumatskom porođaju i problemima perinatalnog mentalnog zdravlja.

Objavljeno u časopisu Žene i rađanje, implementacija ovih preporuka mogla bi potencijalno smanjiti traumatična rađanja i PTSP širom svijeta i poboljšati ishode za žene i porodice.

Prethodne studije su sugerisale da se oko 1 od 3 porođaja doživljava kao psihološki traumatično, a oko 4% žena i 1% njihovih partnera kao rezultat razvije posttraumatski stresni poremećaj povezan sa porođajem (CB-PTSP). Ove brojke mogu biti čak i veće u zemljama sa niskim i srednjim prihodima, pri čemu su prethodne studije otkrile 12% i 29% prevalenciju CB-PTSP-a u Turskoj i Iranu, respektivno.

Traumatska iskustva porođaja i naknadni simptomi CB-PTSP-a mogu izazvati značajnu patnju i imati velike dugoročne zdravstvene implikacije za žene, njihovu bebu i porodice. Na primer, CB-PTSP se često povezuje sa depresijom i strahom od narednih porođaja, smanjenim dojenjem, poremećenim odnosima između majke i deteta, i može da optereti odnose parova.

Traumatska iskustva porođaja takođe mogu uticati na prisutne zdravstvene radnike i profesionalce i stvoriti značajne troškove za zdravstvene sisteme, sa mogućim ekonomskim posledicama po društvo u celini. Kao rezultat toga, ovaj rad daje preporuke konsenzusa stručnjaka za praksu, politiku, istraživanje i teoriju.

Nakon formiranja 2019. godine, međunarodna grupa istraživača i kliničara iz 33 zemlje sprovela je dve konsultacije, jednu koja je uključivala 63 člana i drugu 43, kako bi ispitala različite aspekte traumatskog porođaja i CB-PTSP-a. Ovo je uključivalo sastanke sa vođama grupa i zainteresovanim stranama, nakon čega je usledio pregled i povratne informacije od 238 ljudi sa živim iskustvom.

Kao rezultat konsultacija, istraživači su razvili niz preporuka za praksu, politiku i istraživanje:

Profesor Suzan Aiers, glavni autor rada, rekla je: „Prevencija traumatskih porođaja i CB-PTSP-a je globalni prioritet, u skladu sa pozivom Svetske zdravstvene organizacije da svaka žena ima dostojanstvenu porodiljsku negu sa poštovanjem. Uprkos nedavnim naporima, previše žena i porođajnih partnera ima negativna iskustva porođaja, a oko 1 od 3 porođaja doživljava se kao psihološki traumatično.

„Traumatski porođaji i PTSP povezan sa porođajem imaju značajan uticaj na žene i njihove porodice, ali se potencijalno mogu izbeći i lečiti, a naša mreža je uvela preporuke za praksu, politiku i istraživanje, zasnovane na međunarodnom konsenzusu stručnjaka. Dokazi su identifikovali da se mogu promeniti faktori, kao što je podrška tokom porođaja, koji štite od uticaja potencijalno traumatskih porođajnih događaja.

„Usvajanje i implementacija nekih ili svih ovih preporuka imaju potencijal da smanje učestalost traumatskih porođaja i PTSP-a, a mogu poboljšati ishode za žene, novorođenčad, porodice, zdravstvene službe i društvo. Preporuke bi u idealnom slučaju trebale biti ugrađene u sveobuhvatan, holistički pristup podršci mentalnom zdravlju za sve uključene u proces porođaja“.