Vlada ukinula Uredbu o naučnim i drugim istraživanjima

Vlada ukinula Uredbu o naučnim i drugim istraživanjima

Vlada Srbije saopštila je da je danas na sednici donela Uredbu o prestanku važenja Uredbe o oblastima naučnih i drugih istraživanja od značaja za odbranu zemlje i o načinu i postupku za izdavanje odobrenja za vršenje tih istraživanja zajedno sa stranim licima ili za potrebe stranih lica.

Pojedini mediji su prethodno objavili da će Vlada, na zahtev predsednika Srbije, ukinuti Uredbu o oblastima naučnih i drugih istraživanja od značaja za odbranu zemlje i o načinu i postupku za izdavanje odobrenja za vršenje tih istraživanja, zajedno sa stranim licima ili za potrebe stranih lica.

Vlada je tu Uredbu usvojila prošlog četvrtka.