Frilenseri predali svoje zahteve MInistarstvu finansija

Frilenseri predali svoje zahteve MInistarstvu finansija

Udruženje radnika na internetu predalo je svoje zahteve i analizu dosadašnjeg rada Poreske uprave Ministarstvu finansija.

Frilenseri od Ministarstva finansija i poreske uprave zahtevaju obustavu svih pokrenutih postupaka, naplata i svih budućih postupaka od strane Poreske uprave pokrenutih protiv fizičkih lica koja su imala priliv iz inostranstva, kao i pregovore o statusu frilensera.

Da podsetimo, Poreska uprava pozvala je sredinom okotobra sva fizička lica, koja su propustila da podnesu poreske prijave da to učine, odnosno da obračunaju porez i doprinose sa pripadajućom kamatom i izmire svoje zakonske obaveze, kako bi izbegla prekršajnu odgovornost.

Ovaj potez Poreske uprave izazvao je buru među velikim brojem građana koji prihode ostvaruju radeći putem različitih platformi za inostrane poslodavce, pogotovo jer se, u međuvremenu, pojavila informacija da će porezi i doprinosi biti naplaćivani retroaktivno.

U Udruženju smatraju da je sporno da Poreska uprava naplati zaostale poreze za prethodnih pet godina, a posebno doprinose, s obzirom na to da su frilenseri tek u decembru prošle godine dobili mogućnost da koriste usluge ova dva fonda.