SVM: Ponuditi građanima dužničke hartije od vrednosti države

SVM: Ponuditi građanima dužničke hartije od vrednosti države

Poslanik Akoš Ujhelji iz poslaničke grupe Savez vojvođanskih Mađara (SVM) predložio je danas tokom rasprave o predlogu rebalansa budžeta da se uvede mogućnost da građani mogu da kupuju dužničke hartije od vrednosti države, i tako finansiraju deficit umesto da država uzima kredite.

Ujhelji je podsetio da predlog rebalansa budžeta predviđa deficit od 483 milijarde dinara, i da je planirano da se taj minus „pokrije“ zaduživanjem kod domaćih i međunarodnih zamodavaca, multilateralnih finansijskih institucija i stranih Vlada.

„Zašto ne bi bilo omogućeno građanima da kupuju dužničke hartije od vrednosti države? Neki bi sigurno kupili te hartije, a državi je sigurno bolje da kamatu plaća sopstvenim građanima“, rekao je Ujhelji.