Ugovori u okviru programa Moja prva plata od 28. novembra

Ugovori u okviru programa Moja prva plata od 28. novembra

Ugovori između Nacionalne službe za zapošljavanje, poslodavca i izabranih kandidata u okviru programa „Moja prva plata” biće zaključeni od 28. novembra do 14. decembra, saopštila je Nacionalna služba za zapošljavanje.

Najkasnije do 27. novembra na portalu „Moja prva plata” biće objavljena konačna lista poslodavaca sa brojem odobrenih izvršilaca za svakog poslodavca.

U saopštenju NSZ je navela da je prijavljivanje kandidata za taj vladin program završeno 8. novembra.

Nalog na portalu „Moja prva plata” otvorilo je 22.948 mladih, od kojih se 17.081 kandidat uspešno prijavio na neku od 12.559 pozicija kod 7.524 poslodavca. Poslodavci iz privatnog sektora imaju rok za selekciju i povezivanje sa kandidatima do 15. novembra u ponoć.

NSZ je pozvala sve poslodavce koji još uvek nisu završili proces selekcije i poslali ponude kandidatima, da to učine što pre, kako bi se povezivanje uspešno završilo u predviđenom roku.

Poslodavci iz javnog sektora će dobiti obaveštenje o daljim aktivnostima nakon 16. novembra.

Program „Moja prva plata” ima za cilj da se podstakne zapošljavanje mladih i pruži podrška privredi u rešavanju problema s nedostatkom kadrova.

Program će omogućiti da se 10.000 mladih ljudi u Srbiji sa srednjim i visokim obrazovanjem, do navršenih 30 godina, bez radnog iskustva, osposobi za samostalan rad na konkretnim poslovima.

Za realizaciju programa podsticanja zapošljavanja mladih „Moja prva plata” Vlada Srbije će obezbediti sredstva u iznosu od dve milijarde dinara. Program „Moja prva plata” finansira Vlada devet meseci u iznosu 20.000 dinara mesečno za srednjoškolce, a 24.000 dinara za visokoškolce.