NBS: Olakšice u otplati kredita dostupne većini

NBS: Olakšice u otplati kredita dostupne većini

Narodna banka Srbije (NBS) saopštila je danas da i dužnici koji su imali kašnjenja mogu da iskoriste najnovije mere za olakšanu otplatu kredita, ukoliko ispunjavaju i druge uslove, uz napomenu da više od 93 odsto dužnika ispunjava uslov da „nisu stekli status neizmirenja obaveza pre izbijanja pandemije“, što znači da mogu da zatraže olakšice.

Povod za saopštenje je, kako navode u NBS, loša interpretacija uslova za korišćenje mera za olakšanu otplatu kredita u dnevnom listu Srpski telegraf.

„Gruba je neistina da je uslov za primenu mera za olakšanu otplatu kredita da dužnici nisu imali nikakvo kašnjenje, jer je propisano da samo oni dužnici koji su stekli status neizmirenja obaveza pre pandemije ne mogu da podnesu zahtev za olakšice, a to su samo oni koji su pre pandemije kasnili sa izmirenjem obaveza duže od 90 dana“, navedeno je u saopštenju NBS.