Država ove godine izdvaja 3,85 milijardi dinara za retke bolesti

Država ove godine izdvaja 3,85 milijardi dinara za retke bolesti

Država je za lečenje retkih bolesti u ovoj godini izdvojila rekordnih 3,85 milijardi dinara i u odnosu na 2012, kada su se u Srbiji lečile samo dve retke bolesti, danas se leči čak 26 retkih bolesti, istaknuto je na Međunarodnoj konferenciji o retkim bolestima u Beogradu.

Supruga predsednika Republike Tamara Vučić rekla je da svedočimo ogromnom napretku na polju molekularne genetike i navela da se u Srbiji koriste različite savremene metode kojima se ispituju brojne genetske bolesti, te da je u ovoj godini izdvojeno rekordnih 3,7 milijardi dinara za retke bolesti.