Rat u Gazi uticao na rast cena stanova u Izraelu

Rat u Gazi uticao na rast cena stanova u Izraelu

Smanjenu potražnju za novim stanovima zaustavile su ponude investitora jer je interesovanje za njih počelo da raste.

Prema podacima Izraelskog biroa za statistiku, koje je objavio ekonomski list Globes, rat u Gazi je doveo do povećanja cena stanova u Izraelu za 3,6% između novembra 2023. i marta 2024. godine, nakon pada od 2,5% u prethodnih deset meseci.

Prosečna cena stana u Izraelu u prvom kvartalu 2024. dostigla je 2,23 miliona šekela (539.000 dolara), nakon pada cena u prva tri kvartala 2023. godine.

Broj transakcija stambenih nekretnina u prva tri kvartala 2023. iznosio je oko 6.000 stanova mesečno, što je najniži nivo u poslednjih 20 godina, prema izraelskom Centralnom birou za statistiku.

Interesovanje za nove stanove počelo je da raste, dok je otkup starih stanova nastavio da opada. Prema pisanju lista Globes, prosečna cena novog stana u prvom kvartalu 2023. iznosila je 2,07 miliona šekela (550.000 dolara), a u drugom i trećem kvartalu premašila 2,1 milion šekela (558.000 dolara).

Od novembra 2023. godine, trend je preokrenut zbog rata u Gazi. Rat je direktno uticao na povećanje kupovine novih stanova, koji sada čine oko polovine ukupnih transakcija na tržištu, što se nije desilo od pandemije Covid-19 2020. godine.

Tada je potražnja za većim i prostranijim stanovima porasla zbog potrebe za radom od kuće. Tokom rata, potreba za sigurnim skloništem u novim i polovnim stambenim objektima izgrađenim u poslednjih 20 godina značajno je porasla, jer su stariji objekti izgrađeni devedesetih godina bili manji i nesigurni.

Broj kupljenih novih stanova u prvom kvartalu 2024. skočio je za 40%, dok je broj otkupljenih starih stanova porastao samo za 6%.

Predsednik Udruženja građevinara Izraela, Raul Srugo, izjavio je da postoji šestomesečno kašnjenje u primopredaji novih stanova zbog problema sa pronalaženjem stranih radnika, što dodatno otežava situaciju na tržištu nekretnina.

Izrael je zabranio ulazak palestinskim građevinskim radnicima od početka rata u pojasu Gaze 7. oktobra prošle godine, što dodatno komplikuje situaciju.