Kancelarija zaštitnika gradjana oštro protiv smrtne kazne

Kancelarija zaštitnika gradjana oštro protiv smrtne kazne

Zamenica zaštitnika gradjana Nataša Tanjević ocenila je usled povremenog pokretanje teme uvodjenja smrtne kazne u Srbiji da se kažnjavanje ne sme svoditi na golu represiju, a da njen cilj ne sme biti osveta učiniocu krivičnog dela.

Ona je povodom Svetskog dana borbe protiv smrtne kazne, dodala da umesto toga težiti pravednoj i srazmernoj kazni „koja će najbolje ostvariti zahteve generalne i specijalne prevencije“.

„U dve trećine zemalja sveta, smrtna kazna je zakonom ukinuta ili se ne primenjuje, a u zemljama koje još uvek to nisu učinile nema dokaza da je stopa kriminaliteta manja, niti da se smanjuje broj najtežih krivičnih dela“, navodi Tanjević i dodaje da je ta mera u suprotnosti sa kapacitetima za borbu protiv zločina koje imaju savremene države.

Na Svetski dan borbe protiv smrtne kazne, Zaštitnik gradjana podseća da se od 2007. godine, kada je Srbija predsedavala Komitetom ministara Saveta Evrope, 10. oktobar obeležava i kao Evropski dan borbe protiv smrtne kazne.

Smrtna kazna je u Srbiji ukinuta 2002. godine, a poslednji put je izvršena 1992. godine.