Žiofre: Borba protiv korupcije ključni aspekt pregovora Srbije sa EU

Žiofre: Borba protiv korupcije ključni aspekt pregovora Srbije sa EU

Šef Delegacije EU u Beogradu Emanuele Žiofre je danas razgovarao sa direktorom Agencije Srbije za sprečavanje korupcije Dejanom Damnjanovićem.

Agencija je saopštila da su razgovarali izmeni Zakona o sprečavanju korupcije, ulozi tog tela u procesu izrade nove Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije i pratećeg Akcionog plana za period 2023-2024. godine i o nadzoru nad sprovođenjem strateških dokumenata u oblasti korupcije.

Teme razgovora su bile i buduće aktivnosti Agencije, neophodne i za usklađivanje sa međunarodnim preporukama Grupe država Saveta Evrope protiv korupcije (GRECO) u Petom krugu evaluacije.

Žiofre je rekao da su efikasna prevencija i borba protiv korupcije prioritet za EU ​​i ključni aspekt pregovora Srbije sa EU, izrazivši opredeljenost Delegacije EU da podrži Agenciju u oblastima u kojima je to potrebno, navodi se.

Saglasili su se da je u pristupnim pregovorima Srbije sa EU neophodno dalje sprovođenje reformi u oblasti vladavine prava, borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala.