Ukida se dečji dodatak u Nemačkoj, ali deca će čak dobijati više

Ukida se dečji dodatak u Nemačkoj, ali deca će čak dobijati više

Od 2025. godine osnovni dečji dodatak u Nemačkoj zameniće naknada „Kindergrundsicherung“ i sve relevantne dečje naknade obediniti u jednu meru finansijske podrške.

Milioni porodica trebalo bi da mogu jednostavno da pristupe pogodnostima putem interneta.

Nemačka vlada pristala je da uvede naknadu Kindergrundsicherung od 2025. godine, prenosi Fenix magazin.

Do 5,6 miliona dece u riziku od siromaštva i njihove porodice dobiće brže, lakše i jednostavnije naknade.

Prednost je što će se sve dosadašnje finansijske naknade koje se odnose na decu objediniti u jednu.

Ubuduće će postojati garantovani iznos dečjeg dodatka nezavisan od dohotka roditelja.

Dodatni dečji dodatak: Ova komponenta se raspoređuje u zavisnosti od starosti deteta i prihodima roditelja. U tu svrhu će dotadašnji dečji dodatak dalje rasti. Dakle, moguće je da će deca dobiti više od dosadašnjih 250 evra mesečno.

U novoosmišljenu naknadu uključiće se i deca čiji roditelji primaju novčanu naknadu ili socijalnu pomoć.

Vlada želi da osigura 2,4 milijarde evra za osnovnu pomoć za decu, odnosno Kindergrunsicherung.

Dugo se raspravljalo o ovoj naknadi, ali porodice bi trebalo da počnu da ih primaju u 2025. godini.

Zahtev za Kindergrundsicherung potrebno je podneti putem interneta. Ako to ne želite, zahtev možete podneti i lokalno nadležnom porodičnom fondu.

Ubuduće će postojati samo jedna kontaktna tačka za sve dečje naknade – Porodična služba zavoda za zapošljavanje. To znači da će sva deca biti jednako tretirana, bez obzira na radni status roditelja.

Osim toga, razvija se takozvana osnovna provera bezbednosti dece. Time se automatski proverava ima li porodica pravo na dodatni dečji dodatak ili ne.