Studija otkriva da bi zabrana cigareta s mentolom navela mnoge ljude da prestanu pušiti

Studija otkriva da bi zabrana cigareta s mentolom navela mnoge ljude da prestanu pušiti

Novi rad objavljen u Nicotine & Tobacco Research otkriva da bi zabrana prodaje mentol cigareta verovatno dovela do značajnog smanjenja stope pušenja.

Cigarete s mentolom su od posebnog značaja za javno zdravlje jer su studije otkrile da rashladni efekti mentola prikrivaju grubost cigareta, olakšavajući mladim ljudima da počnu da puše. Prethodna istraživanja su takođe otkrila da mentol u cigaretama olakšava pušačima da apsorbuju nikotin, što dovodi do veće zavisnosti. Pušači mentola takođe teže da ostave pušenje u poređenju sa onima koji puše cigarete bez mentola.

Stope prevalencije upotrebe cigareta s mentolom među pušačima cigareta variraju na globalnom nivou. Oko 7,4% pušača u Evropi koristi cigarete sa mentolom. U Sjedinjenim Državama, međutim, oko 43,4% odraslih pušača koristilo je mentol cigarete 2020.

Mentol cigarete nesrazmerno koriste mladi ljudi, rasne/etničke manjine i pušači sa nižim primanjima. Oko 81% crnih pušača koji nisu latinoamerikanci u SAD koristi cigarete sa mentolom, u poređenju sa 34% belih pušača. Više od 170 američkih gradova i dve države, nekoliko zemalja (npr. Kanada, Etiopija) i Evropska unija zabranjuju prodaju mentol cigareta.

Istraživači su ovde merili efekte ovih politika. Istraživači su sproveli sistematsku pretragu studija objavljenih na engleskom jeziku do novembra 2022. (koristeći PubMed/Medline, CINAHL, PsicINFO, Veb of Science i Embase), kako bi otkrili kako zabrane mentola menjaju ponašanje pušenja. Istraživači uključeni u ovu studiju pogledali su 78 prethodnih studija, uglavnom iz Kanade, Evropske unije i Sjedinjenih Država.

Studija otkriva da je efekat zabrane cigareta s mentolom značajan. Rezultati pokazuju da dok je 50% pušača mentola prešlo na pušenje cigareta bez mentola, skoro četvrtina (24%) pušača mentolnih cigareta potpuno je prestala da puši nakon zabrane mentola. Oko 12% je prešlo na druge aromatizovane duvanske proizvode, a 24% je nastavilo da puši mentol cigarete. Studija takođe otkriva da se nacionalne zabrane mentola čine efikasnijim od lokalnih ili državnih zabrana mentola, jer su stope odvikavanja bile veće na mestima sa zabranama širom zemlje.

„Ovaj pregled pruža ubedljive dokaze za predloženu zabranu cigareta sa mentolom od strane američke Uprave za hranu i lekove“, rekla je vodeći autor lista Sara Mils. „U decembru 2023. Bela kuća je odložila zabranu cigareta sa mentolom. Naš pregled dokaza ukazuje na to da ovo odlaganje nanosi štetu zdravlju javnosti, posebno među crnačkim zajednicama.

„Suprotno tvrdnjama industrije, studije ne otkrivaju povećanje upotrebe nedozvoljenih proizvoda. Zabrana cigareta s mentolom bi pružila najveće koristi crncima koji puše. Kao rezultat ciljanog marketinga duvanske industrije, danas svaki 4 od 5 crnih pušača koristite mentol cigarete“, kaže Mils.