Dugoročne koristi terapije za starije osobe: Studija pokazuje efikasnost u lečenju depresije i anksioznosti

Dugoročne koristi terapije za starije osobe: Studija pokazuje efikasnost u lečenju depresije i anksioznosti

Nova studija je otkrila da ljudi stariji od 65 godina mogu iskusiti dugoročne koristi od lečenja depresije i anksioznosti, čak i kada se suoče sa novim stresorima kao što je smrt supružnika. Kognitivno bihejvioralna terapija (CBT), zlatni standard za lečenje ovih stanja, pokazala je značajno bolje rezultate u poređenju sa grupama koje se oslanjaju na socijalnu podršku.

Studija, objavljena u časopisu Journal of Affective Disorders, ponovo je analizirala ljude 10 godina nakon što su učestvovali u jednom od dva programa za depresiju i anksioznost u kasnom životu: program CBT „Starenje mudro“ na Univerzitetu Makvari i grupa za diskusiju fokusirana na socijalnu podršku i mentalnu stimulaciju.

Iako su se oba programa pokazala kao kratkoročno efikasna, nova analiza je otkrila da je CBT grupa imala značajno niže stope anksioznosti i depresivnih poremećaja 10 godina kasnije. Prema rečima vanrednog profesora psihologije Univerziteta Makvari i glavnog autora rada, Carli Johnco, rezultati su izvanredni.

„Ljudi u CBT grupi su imali prosečno četiri poremećaja anksioznosti i/ili depresije, ali 10 godina nakon tretmana, 58% je bilo u remisiji od svih svojih poremećaja, u poređenju sa 27% u grupi za diskusiju,“ izjavila je Johnco.

CBT terapija uči učesnike kako da upravljaju brigama i načinima razmišljanja koji nisu korisni, razvijaju različite načine rešavanja problema, suočavaju se sa stresnim situacijama i koriste adaptivne načine komunikacije. Takođe ih uči kako da prate svoje simptome i koriste naučene veštine tokom vremena.

„Dok je grupa za diskusiju bila usredsređena na društvenu podršku, vršnjačku vezu i mentalnu stimulaciju, nije se pokazalo da to donosi dugoročne koristi učesnicima“, naglasila je Johnco.

Pored toga, studija je otkrila da je samo jedna trećina učesnika CBT grupe iskusila recidiv simptoma nakon tretmana, dok je između 50% i 80% učesnika u diskusionoj grupi imalo povratak simptoma.

„Ono što ljudi nauče u programu ‘Starenje mudro’ veoma je prenosivo i korisno za suočavanje sa budućim stresorima“, dodala je Johnco, naglašavajući potrebu za prepoznavanjem i adekvatnim lečenjem mentalnog zdravlja kod starijih ljudi.

Studija pokazuje da je CBT terapija ne samo efikasna, već pruža trajne koristi, pomažući starijim osobama da bolje upravljaju depresijom i anksioznošću tokom dugog vremenskog perioda.