Novo istraživanje otkriva povezanost između trudnoće i mehanizama preživljavanja raka

Novo istraživanje otkriva povezanost između trudnoće i mehanizama preživljavanja raka

Istraživači sa Rogel Centra za rak Univerziteta u Mičigenu otkrili su molekularni mehanizam koji omogućava nekim karcinomima da zaobiđu imuni sistem i nekontrolisano rastu, koristeći slične strategije kao one prisutne tokom trudnoće.

„U trudnoći, imuni sistem ne odbacuje rastući fetus, tako da znamo da moraju postojati mehanizmi aktivni u placenti. Kod raka je ista stvar: rastući tumor ne odbacuje imuni sistem. To znači da su ćelije raka razvile strategije za suzbijanje imunološkog odbacivanja, isto kao i u trudnoći,“ rekao je Veiping Zou, MD, Ph.D.

Istraživači su identifikovali molekularni mehanizam nazvan B7-H4, koji potiskuje imuni sistem kako bi omogućio rast tumora. Eksperimenti su pokazali da blokiranje ovog mehanizma može pomoći imunološkom sistemu da uspori rast raka. Posebno su proučavani modeli miša i ćelijske linije raka dojke i ginekoloških karcinoma, gde je hormon progesteron identifikovan kao ključni regulator B7-H4 imunološke kontrolne tačke.

Rezultati istraživanja objavljeni su u časopisu Cell. Ekspresija B7-H4 ranije je bila povezana sa kraćim preživljavanjem kod pacijenata sa rakom, ali je sada dokazano da igra aktivnu ulogu u moderiranju imunološkog sistema, kako u placenti tako i u mikrookruženju tumora.

Dok je muški hormon androgen ranije bio povezan sa supresijom imuniteta kod raka prostate, ovo je prvi put da je ženski hormon progesteron pokazao uticaj na imuni odgovor kod raka.

Istraživači su koristili inhibitor za blokiranje signalizacije progesterona kod miševa sa rakom dojke, što je usporilo rast raka i aktiviralo imuni odgovor. Iako je efekat bio jasan, nije bio dramatičan.

„B7-H4 je važna kontrolna tačka, ali je komplikovana,“ rekao je Zou. „Regulacija progesterona je jedan mehanizam, ali nam je potrebno više studija da bismo razumeli da li su i drugi mehanizmi uključeni u regulaciju B7-H4. Nemamo direktan način da blokiramo ovaj signalni put. Receptori ostaju nepoznati. Postoji nešto u osnovnoj imunobiologiji koje još uvek ne razumemo.“

Istraživači planiraju dodatne studije koje će razmatrati mehanizme koji regulišu stabilnost proteina B7-H4, kao i ulogu drugih faktora u imunologiji raka.