Crveno svetlo može smanjiti nivo glukoze u krvi

Crveno svetlo može smanjiti nivo glukoze u krvi

U novoj studiji koja se pojavila u Journal of Biophotonics, istraživači su otkrili da 670 nanometara (nm) crvene svetlosti stimuliše proizvodnju energije unutar mitohondrija, što dovodi do povećane potrošnje glukoze. Konkretno, doveo je do smanjenja nivoa glukoze u krvi za 27,7% nakon unosa glukoze i smanjio je maksimalni skok glukoze za 7,5%.

Dok je studija sprovedena na zdravim osobama, neinvazivna, nefarmakološka tehnika ima potencijal da utiče na kontrolu dijabetesa nakon obroka, jer može smanjiti štetne fluktuacije glukoze u krvi u telu koje doprinose starenju.

Studija takođe naglašava značajne dugoročne posledice po ljudsko zdravlje, uključujući potencijalnu disregulaciju šećera u krvi uzrokovanu dugotrajnim izlaganjem plavoj svetlosti. S obzirom na istaknutost LED osvetljenja i činjenicu da LED diode emituju prema plavom kraju spektra sa vrlo malo crvene, autori sugerišu da bi ovo moglo biti potencijalni problem javnog zdravlja.

Mitohondrije obezbeđuju energiju za vitalne ćelijske procese, koristeći kiseonik i glukozu za proizvodnju energetski bogatog nukleozid adenozin trifosfata (ATP). Prethodna istraživanja su utvrdila da svetlost duge talasne dužine između približno 650-900 nm (proširuje vidljivi do skoro infracrvenog opsega) može povećati mitohondrijalnu proizvodnju ATP-a koji smanjuje glukozu u krvi i takođe poboljšava zdravlje/životni vek životinja.

Autori dr Michael Povner, viši predavač neurobiologije na Školi zdravstvenih i psiholoških nauka u Citiju, i profesor Glen Jefferi, profesor neuronauke na UCL Institutu za oftalmologiju, takođe kažu da ovo poboljšanje proizvodnje ATP-a može uzrokovati signalne promjene koje prenose se po celom telu.

Oni sugerišu da to može biti posredovanje apskopalnog efekta, koji se odnosi na fenomen u lečenju raka gde specifično zračenje primarnog tumora može dovesti do smanjenja sekundarnih tumora koji se nalaze u drugom delu tela. Slično, 670 nm svetlost koja je selektivno sijala na leđa miševa u prethodnim studijama pokazala je da dovodi do poboljšanja ATP-a koji poboljšava simptome i kod modela Parkinsonove bolesti i kod modela dijabetičke retinopatije.

Da bi istražili uticaj crvenog svetla od 670 nm na glukozu u krvi, istraživači su regrutovali 30 zdravih učesnika, koji su zatim randomizovani u dve grupe: 15 u grupi sa crvenim svetlom od 670 nm i 15 u grupi koja je primala placebo (bez svetla). Nisu imali poznata metabolička stanja i nisu uzimali lekove.

Učesnici su zatim zamoljeni da urade oralni test tolerancije glukoze i zabeleže nivoe glukoze u krvi svakih 15 minuta u naredna dva sata. Ljudi koji su bili izloženi crvenom svetlu 45 minuta pre pijenja glukoze pokazali su smanjen vršni nivo glukoze u krvi i smanjen ukupni nivo glukoze u krvi tokom dva sata.

Dr Povner, koji je bio vodeći autor studije, rekao je: „Jasno je da svetlost utiče na način na koji mitohondrije funkcionišu i to utiče na naša tela na ćelijskom i fiziološkom nivou. Naša studija je pokazala da možemo da koristimo jednu, 15 -minutno izlaganje crvenom svetlu da bi se smanjio nivo šećera u krvi nakon jela. Iako je ovo urađeno samo kod zdravih osoba u ovom radu, ono ima potencijal da utiče na kontrolu dijabetesa u budućnosti, jer bi moglo da pomogne u smanjenju potencijalno štetnih skokova glukoze u telo posle jela“.

Profesor Džefri je rekao: „Sunčeva svetlost ima ravnotežu između crvene i plave, ali sada živimo u svetu u kome je plavo svetlo dominantno, jer iako ga ne vidimo, LED svetla su dominantna u plavoj i skoro da nemaju crvene u sebi. Ovo smanjuje mitohondrijalnu funkciju i proizvodnju ATP-a. Zbog toga je naše unutrašnje okruženje izgladnjelo. Dugotrajno izlaganje plavoj svetlosti je potencijalno toksično bez crvene. Plavo svetlo samo po sebi loše utiče na fiziologiju i može dovesti do poremećenog šećera u krvi što može dugoročno doprineti do dijabetesa i potkopavanja zdravlja.

„Pre 1990. svi smo imali rasvetu sa žarnom niti koja je bila u redu jer je imala balans plave i crvene slične sunčevoj svetlosti, ali postoji potencijalna vremenska bomba za zdravlje u promeni na LED diode u starijoj populaciji. Ovo se delimično može ispraviti provodeći više vremena na suncu.“