Novi pravilnik o postupanju u školama: Jače mere protiv nasilja i kriznih situacija

Novi pravilnik o postupanju u školama: Jače mere protiv nasilja i kriznih situacija

Sutra počinje primena novog pravilnika o postupanju u školama u slučaju nasilja, zlostavljanja i kriznih situacija. Ovaj pravilnik donosi značajne promene, uključujući definisanje nivoa nasilja i proširenje ovlašćenja timova u školama. Takođe, uvode se jasni koraci u kriznim situacijama i nova rešenja u disciplinsko-vaspitnom postupku.

Snežana Vuković iz Ministarstva prosvete ističe da je novi pravilnik rezultat dugotrajnog rada i konsultacija sa sindikatima, stručnim društvima i drugim nadležnim ministarstvima. Ona naglašava da novi pravilnik ima preventivni pristup, u koji su uključeni ne samo zaposleni u školi, već i roditelji i učenici.

Jedna od glavnih novina je proširenje ovlašćenja timova za zaštitu od nasilja, koji sada mogu privremeno udaljiti učenika iz škole ukoliko procene da je to neophodno. Takođe, novi pravilnik definiše nivoe nasilja, pri čemu je napad na nastavnika ili drugo zaposleno lice u školi klasifikovan kao najteži nivo nasilja.

U okviru novog pravilnika, postupak vaspitno-disciplinskog postupka je detaljno definisan, a učenik neće moći da promeni školu tokom trajanja postupka. Takođe, direktori škola su obavezni da sprovedu sve mere predviđene pravilnikom, a nepridržavanje može rezultirati smenom.

Poseban deo pravilnika posvećen je kriznim situacijama, poput nasilnih smrti ili smrti zaposlenog ili učenika u školi. Priručnik za organizovanje rada škola u takvim situacijama pruža jasne smernice i procedure za postupanje, uključujući saradnju sa policijom, zdravstvenim i socijalnim službama.

Uvođenje ovog pravilnika predstavlja značajan korak ka stvaranju sigurnijeg i zaštićenijeg okruženja u školama, ističu stručnjaci. Pravilna primena mera iz priručnika i kontinuirana obuka zaposlenih su ključni za efikasnu zaštitu od nasilja i adekvatno reagovanje u kriznim situacijama.