Studija otkriva vezu između COVID-19 i nesanice

Studija otkriva vezu između COVID-19 i nesanice

Istraživači u Vijetnamu otkrili su vezu između slučajeva COVID-19 i problema sa spavanjem kod pacijenata.

Od 1.056 nehospitalizovanih pacijenata sa COVID-19 uključenih u studiju, 76,1% je prijavilo da ima nesanicu. Od onih koji su prijavili probleme sa spavanjem, utvrđeno je da 22,8% ima tešku nesanicu.

„Jedna trećina učesnika je prijavila lošiji kvalitet sna, kraće trajanje sna i teže zaspati, polovina je prijavila više budnih noći nakon infekcije COVID-19“, izvestili su istraživači. „Učesnici sa depresijom … ili anksioznošću … imali su značajno veće šanse za razvoj nesanice.

Prema Marku Sali, kodirektoru Sveobuhvatnog COVID centra u Northvestern Medicine, nalazi studije su u velikoj meri u skladu sa onim što su videli lekari koji leče pacijente sa COVID-19.

„Dakle, nakon infekcije SARS-CoV-2, sigurno dolazi do mnogo neurokognitivnih problema“, rekao je on za NBC Čikago. „Tako konkretno, ljudi imaju tendenciju da imaju simptome onoga što nazivamo moždanom maglom, ili probleme sa pamćenjem i rasponom njihove pažnje, a mnogi od njih su povezani sa primarnim neurološkim problemima mozga i oboljenjima od svega što je COVID učinio njihovom telu u smislu upala ili drugi biološki obrasci za to.

„I stoga nije iznenađujuće da zapravo, s obzirom na to da vaš mozak takođe upravlja vašim cirkadijalnim ritmovima, da ljudi mogu imati problema ili sa poremećajem disanja u snu u smislu nesanice, preloma sna ili čak apneje u snu kod mnogih pojedinaca“, dodao je on. .

Istraživači studije su zaključili da se čak i pacijenti sa COVID-19 koji imaju dovoljno blage simptome da im nije potrebna hospitalizacija suočavaju sa „značajnim teretom“ nesanice. Takođe su rekli da postoji značajna povezanost depresije i anksioznosti u vezi sa nesanicom povezane sa COVID-19.

Da bi sproveli studiju, istraživači su izmerili težinu nesanice među 1.068 pacijenata u opštoj populaciji Vijetnama. Učesnici su bili preživeli od COVID-19 sa najmanje 18 godina koji su se oporavili od virusa u poslednjih šest meseci bez hospitalizacije. Učesnici sa prethodnom medicinskom istorijom poremećaja spavanja bili su isključeni.