Počela rasprava o uvođenju 5G mreže

Počela rasprava o uvođenju 5G mreže

Rasprava o uvođenju pete generacije mobilnog interneta, poznate kao 5G mreža, postala je sveprisutna u Srbiji, sa najavama da će prva područja biti pokrivena ovom brzom i inovativnom tehnologijom tokom sledeće godine. Stručnjaci ističu da će 5G mreža otvoriti vrata novim mogućnostima za građane i privredu, omogućavajući automatizaciju industrije, primenu veštačke inteligencije u privredi i bržu razmenu informacija.

Jedna od najuočljivijih prednosti 5G mreže za građane Srbije biće značajno brži pristup internetu, što će doneti promene u načinu na koji koristimo online resurse. Profesor Aleksandar Nešković sa Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu objašnjava: „Odmah ćemo primetiti znatno brži pristup internetu, ne samo za pojedince, već i kroz značajno smanjenje cena po količini prenesenih podataka.“

Srbija se trenutno nalazi među evropskim zemljama koje još uvek nemaju uspostavljenu 5G mrežu, ali su koraci ka njenom uvođenju već u toku. Ministar informisanja i telekomunikacija, Mihailo Jovanović, naglasio je da su već usvojeni Zakon o elektronskim komunikacijama i pokrenuta javna rasprava o pravilniku koji će regulisati aukciju frekfencijskog spektra, neophodnog za 5G mrežu.

U procesu uspostavljanja 5G mreže, mobilni operatori će morati da investiraju u zamenu postojećih baznih stanica i postavljanje novih. Planiranje pokrivanja počinje u najvećim gradovima, uključujući Beograd, Novi Sad i Niš, pre nego što se proširi na još 20 gradova u narednoj godini.

Mobilni operatori koji posluju u Srbiji već su najavili svoju nameru da učestvuju na aukciji za 5G frekfencije kada bude raspisana. Nacionalna telekomunikaciona kompanija Telekom Srbija takođe je naglasila da se infrastrukturno priprema za ovu tehnologiju, s obzirom na razvijenu optičku infrastrukturu i veliki broj lokacija sa baznim stanicama.

Kao i kod mnogih novih tehnologija, i 5G mrežu prate određene predrasude, uključujući zabrinutost za zdravlje i bezbednost. Ministar Jovanović je istakao da je 5G mreža bezbedna i da koristi isti frekfetni opseg kao i prethodna 4G mreža, uz striktno definisane standarde za nivo zračenja, što je 100 puta manje nego što je propisano u EU.

Profesor Nešković dodatno je istakao značaj bezbednosti u kontekstu 5G mreže, s obzirom na njenu ključnu ulogu u podršci autonomnim vozilima i naprednim zdravstvenim servisima.

Unatoč naporima da se uvede 5G mreža u Srbiji, neki kritičari ukazuju na to da se rasprava u zemlji kreće sporije nego u drugim delovima Evrope gde se već razgovara o 6G mreži. Ipak, obećanja o bržem internetu i širokim mogućnostima za tehnološki napredak donose uzbuđenje i optimizam građanima Srbije dok se pripremaju za budućnost u petoj generaciji mobilnog interneta.