Četiri prijave za poziciju republičkog javnog tužioca

Četiri prijave za poziciju republičkog javnog tužioca

Državno veće tužilaca saopštilo je da je do isteka roka za podnošenje kandidatura za republičkog javnog tužioca primilo četiri prijave potencijalnih kandidata, od kojih je u međuvremenu jedan „na sopstveni zahtev“ odustao od kandidature.

Iz DVT su najavili da će Komisija za utvrđivanje blagovremenosti i potpunosti podnetih prijava nakon provere ispunjenosti zakonskih uslova uputiti prijave koje ispunjavaju uslove na dalji postupak radnim telima Veća.

Naveli su da su svi državljani Srbije koji su ispunjavali opšte i posebne uslove za izbor za republičkog javnog tužioca mogli da se prijave na konkurs kao i da će DVT blagovremeno obavestiti javnost o rezultatima sprovedenog postupka kandidovanja.

Mediji su ranije preneli da je sadašnja javna tužiteljka Zagorka Dolovac jedina kandidatkinja za novi mandat.