Mađarska vlada želi da Ustavom ‘cementira rod’ svojih gradjana

Mađarska vlada želi da Ustavom ‘cementira rod’ svojih gradjana

Mađarska vlada je podnela predlog amandmana da bi u Ustav uključila odredbu da je „majka žena, a otac je muškarac“ i da bil pol definisala samo kakav je bio pri nečijem rođenju.

„Mađarska štiti pravo dece da se identifikuju na osnovu pola“, piše u predlogu koji je ministarka pravde Judit Varga poslala Parlamentu u utorak. „Obrazovanje je u skladu s vrednostima zasnovanim na ustavnom identitetu Mađarske i hrišćanskoj kulturi“, takodje piše u predlogu amandmana na Ustav.

Od maja je zakonom zabranjeno da se u gradjanskom statusu registruje nečija promena pola.

Predlog ustavnih amandmana dolazi dok se Budimpešta protivi predloženom mehanizmu EU da se isplata evropskih fondova uslovi posebno poštovanjem Evropske povelje o osnovnim pravima, koja između ostalog garantuje prava seksualnih i rodnih manjina.

Taj mehanizam EU države članice mogu odobriti kvalifikovanom većinom, ali ako se to desi, prremijer Madjarske Viktor Orban preti vetom na čitav budžet EU.

UN, Savet Evrope, OEBS i EU redovno kritikuju Orbana zbog donošenja zakona koji nisu u skladu sa evropskim pravom i vrednostima.

Evropsko pravosudje je već osudjivalo Mađarsku zbog nepoštovanja obaveza još od pristupanja EU 2004. godine i zbog neprihvatanja prvenstva prava EU nad domaćim propisima Madjarske.