UN: Obrazovanje za izbeglice veoma ograničeno

UN: Obrazovanje za izbeglice veoma ograničeno

UJEDINjENE NACIJE – Agencija Ujedinjenih nacija za izbeglice navela je u novom izveštaju od utorka da je pristup obrazovanju za izbeglice i dalje veoma ograničen u poređenju sa njihovim kolegama u zemljama domaćinima i pozvala je da svi mladi koji su primorani da napuste svoje zemlje imaju pristup kvalitetnom školovanju, preneo je Asošijejted pres.

Prema izveštaju pod nazivom „All Inclusive Kampanja za obrazovanje izbeglica“, 42% dece izbeglica širom sveta bilo je upisano u predškolsko obrazovanje u školskoj 2020-2021, 68% je bilo u osnovnoj školi, 37% u srednjoj školi i 6% u visokom obrazovanju.

Beki Telford, šef odeljenja za obrazovanje Visokog komesarijata Ujedinjenih nacija za izbeglice, rekla je na konferenciji za novinare na kojoj je objavljen izveštaj da je, sa porastom broja izbeglica i raseljenih lica, „sve hitnije da se ti nedostaci poprave”.

Izveštaj, zasnovan na podacima iz više od 40 zemalja, poziva na snažna partnerstva kako bi se razbili barijere u obrazovanju za milione dece izbeglica i na obnovljene napore da se izbeglice uključe u nacionalne obrazovne sisteme.

Pozitivno, Telford je rekao da iako je broj izbeglica u visokom obrazovanju veoma nizak, porastao je sa 1% pre nekoliko godina na 3%, a sada 6%.