Politika u Indiji: Rastuće tenzije između hinduista i muslimana

Politika u Indiji: Rastuće tenzije između hinduista i muslimana

U protekloj deceniji, premijer Narendra Modi ostvario je političke trijumfe koji su učvrstili njegovu reputaciju lidera koji daje prioritet interesima hinduističke većine u Indiji. Međutim, ovi trijumfi nisu prošli neprimećeno među muslimanskim stanovništvom, koje čini oko 200 miliona ljudi u ovoj zemlji. Dok Modi i njegova vladajuća Bharatiia Janata Partija (BJP) slave svoje političke uspehe, indijski muslimani se suočavaju sa sve većim izazovima i opadajućom političkom moći.

Sukobi između hinduista i muslimana u Indiji nisu ništa novo, ali su se pogoršali pod Modićevom vladavinom, koja se ponosi hindu-nacionalističkom ideologijom. Ovi sukobi reflektuju se ne samo u retorici političkih lidera već i u konkretnim političkim potezima koji su direktno uticali na muslimansku zajednicu. Naime, udio muslimanskih poslanika u parlamentu i državnim parlamentima Indije je drastično opao tokom poslednjih nekoliko decenija.

Kada je Modi preuzeo vlast 2014. godine, samo je jedan muslimanski poslanik bio član BJP-a, dok su ostali pripadali drugim strankama. Sada, od 543 mesta u parlamentu, samo 25 pripada muslimanima, a nijedno od tih mesta ne pripada BJP-u. Ovi podaci ilustruju dramatičan pad političke zastupljenosti muslimana u indijskom parlamentu.

Osim toga, politička zastupljenost muslimana na državnom nivou takođe opada. Iako muslimani čine oko 14% stanovništva Indije, imaju manje od 5% mesta u parlamentu. Ovi podaci ukazuju na sistemsku diskriminaciju muslimanske zajednice u političkom životu zemlje.

Modijeva vladavina obeležena je donošenjem ili predlaganjem zakona koji su muslimanski lideri ocenili kao diskriminatorne. Na primer, neke države kojima vlada BJP usvojile su zakone koji ograničavaju međuverske brakove, dok je u drugim državama muslimanima zabranjeno nošenje hidžaba u školi. Ovi politički potezi samo su dodatno produbili podele između hinduista i muslimana u zemlji.

Nasilje nad muslimanima postalo je uobičajeno, a Modi je retko osudio ove napade. Hinduističke rulje često linčuju muslimane pod izgovorom da su konzumirali govedinu ili švercovali krave, životinju koja je sveta u hinduizmu. Nasilje nad muslimanima ostaje nekažnjeno, što dodatno doprinosi osećaju nemoći i marginalizacije ove zajednice.

Uz to, političke stranke u Indiji postaju sve nespremnije da nominuju muslimanske kandidate iz straha od gubitka podrške hinduističkih glasača. Ovo dodatno otežava politički angažman muslimanske zajednice i doprinosi njenom daljem marginalizovanju u javnom životu zemlje.

U svetlu ovih događaja, indijski muslimani se suočavaju sa sve većim izazovima i neizvesnom političkom budućnošću. Dok se BJP i dalje uspinje na političkoj sceni, muslimanska zajednica se bori da artikuliše svoje potrebe i interese u političkom procesu.