Žene pogođenije pandemijom, češće ostaju bez posla

Žene pogođenije pandemijom, češće ostaju bez posla

Pandemija kovid-19 i preventivne mere koje su usledile više su pogodile žene nego muškarce na tržištu rada, pri čemu je sedam odsto zaposlenih žena izgubilo posao ili otišlo na prinudni odmor, u poređenju sa četiri odsto zaposlenih muškaraca, pokazuje analiza Populacionog fonda Ujedinjenih nacija (UNFPA).

Analizu su sproveli Populacioni fond Ujedinjenih nacija (UNFPA) i UN Women u Srbiji o posledicama kovid-19 na ekonomsko osnaživanje žena i muškaraca.

Analiza je takođe pokazala da su žene češće od muškaraca radile od kuće, 56,4 odsto prema 34,1 odsto, što je posledica njihovog dominantnog prisustva u sektorima kao što su obrazovanje, socijalna zaštita, deo usluga javne uprave.