Letnje računanje vremena u Srbiji prestaje u nedelju

Letnje računanje vremena u Srbiji prestaje u nedelju

„Letnje računanje vremena“ u Srbiji prestaće u nedelju, 25. oktobra, kada u tri sata ujutro satove treba pomeriti za jedan čas unazad, saopštila je danas Direkcija za mere i dragocene metale.

U Srbiji je „letnje računanje vremena“ uvedeno 27. marta 1983. godine, uskladjeno s računanjem vremena u EU radi boljeg funkcionisanja jedinstvenog tržišta, posebno prevoza i komunikacija, kao i pojedinih sektora industrije.

EU je odlučila da 2021. godine odustane od pomeranje satova dvaut godišnje, zbog „letnjeg računanja vremena“, a njene članice će se opredeliti da li će tada za stalno ostati na „letnjem“ ili uobičajenom „zimskom“ računanju vremena.

Ta direktiva EU tako ne znači „automatsko ukidanje letnjeg računanja vremena“ u EU, ni uvodjenje „jedinstvenog vremena“ u Evropi, već okončava praksu uskladjivanja pomeranja sata na nivou EU i omogućava članicama da odaberu vlastiti način računanja vremena.

Tako bi poslednje zajedničko pomeranje sata u EU trebalo da bude poslednje nedelje u martu 2021. godine.