Vršioci dužnosti u 22 od 34 preduzeća u Srbiji

Vršioci dužnosti u 22 od 34 preduzeća u Srbiji

B Prema podacima organizacije Transparentnost Srbija (TS), vršioci dužnosti nalaze se na čelu 22 od ukupno 34 državna preduzeća, dok je samo devet direktora dobilo na konkursu, a predstavnik TS Zlatko Minić je za TV Nova S rekao i da u tri preostala preduzeća nije moguće utvrditi status direktora.

Minić je, kako prenosi portal Nova.rs, takođe upozorio da 17 od 34 državna preduzeća nijedan jedini dan na čelu nije imalo direktora na izabranog na konkursu.

„Prosečno je svako preduzeće imalo 15 meseci direktora izabranog na konkursu. U ostalim periodima bili v.d. ili ljudi koji su pre 2012. postavljeni bez konkursa, a imamo jednog gde su oni po svom aktu odlučili da ne sprovode konkurse, već da ih bira skupština preduzeća”, rekao je Minić.

On je podsetio da je po zakonu propisano je da direktor najduže 12 meseci može da bude u v.d. stanju, a da u državnim kompanijama v.d. stanje traje godinama.