Državna matura u školskoj godini 2022/23

Državna matura u školskoj godini 2022/23

Završni ispit za učenike trogodišnjih srednjih stručnih škola, odnosno državna matura, biće realizovana školske 2022/23. godine, a opšta, umetnička i stručna matura školske 2023/24 godine, saopštilo je Ministarstvo prosvete.

Odluku o produžetku pripremnog perioda donela je Komisija za praćenje aktivnosti uvođenja državne mature u obrazovni sistem „sagledavajući aktuelnu situaciju“ sa pandemijom i njen uticaj na obrazovni sistem.

Prvobitno je bilo planirano da se državna matura održi 2022. godine, ali je ocenjeno da to „predstavlja veliku promenu u obrazovnom sistemu i zahteva temeljne pripreme svakog segmenta realizacije, uzimajući u obzir i specifične uslove održavanja nastave zbog pandemije koronavirusa“.

Komisija će, kako je najavljeno, nastaviti pažljivo da prati pripremu svake od faza neophodnih za uvođenje državne mature, kao i realizaciju Projekta IPA2015 „Unapređenje kvaliteta srednjeg obrazovanja i vaspitanja putem uvođenja ispita – Državna matura“.

Uslovi za kvalifikaciju kandidata na visokoškolske ustanove biće jedan od fokusa Komisije, jer pojedine ustanove nisu usvojile dokumenta u kojima se definišu kriterijumi za upis na studije nakon položene državne mature.

U Ministarstvu prosvete naglašavaju da „imaju snažnu podršku EU“ u procesu uvođenja nacionalnog ispita na kraju srednjeg obrazovanja, kao i drugim reformskim koracima.