NASA proučava mesečev regolit kako bi unapredila bezbednost astronauta

NASA proučava mesečev regolit kako bi unapredila bezbednost astronauta

NASA je sprovela suborbitalni test leta kako bi proučila mesečev regolit i njegove potencijalno štetne efekte na opremu i astronaute koji će se uskoro vratiti na Mesec. Eksperiment pod nazivom Eksperiment interakcije elektrostatičkog regolita (ERIE) pružio je dragocen uvid u interakciju između abrazivnih zrna prašine i opreme na Mesecu.

Tokom test leta lansiranog 19. decembra, ERIE je sakupio podatke o tribopunjenju, ili naelektrisanju izazvanom trenjem, u mikrogravitaciji. Ovaj fenomen može izazvati različite probleme, uključujući pregrevanje instrumenata ili nefunkcionisanje opreme.

„Na primer, ako dobijete prašinu na astronautskom odelu i vratite ga u stanište, ta prašina bi se mogla odlepiti i leteti po kabini“, rekla je Kristal Akosta, istraživač NASA-ine triboelektrične senzorske komponente unutar ERIE korisnog tereta.

Rezultati ovog istraživanja pomoći će u razvoju tehnologija koje će pomoći u sprečavanju oštećenja opreme i odela astronauta tokom budućih misija na Mesec.