Nadzor magnetnom rezonancom smanjuje smrtnost kod žena sa visokim rizikom od BRCA1 raka dojke

Nadzor magnetnom rezonancom smanjuje smrtnost kod žena sa visokim rizikom od BRCA1 raka dojke

Međunarodna studija, objavljena u JAMA Onkologija, u kojoj je učestvovala grupa za kliničku onkologiju Istraživačkog instituta Sant Pau, otkrila je da MRI praćenje kod žena sa mutacijama u BRCA1 genima značajno smanjuje smrtnost od raka dojke bez potrebe za preventivnom mastektomijom.

Istraživanje, koje uključuje podatke od 2.488 žena iz 59 centara u 11 zemalja, naglašava smanjenje mortaliteta povezanog sa ranim otkrivanjem bez potrebe za invazivnim hirurškim intervencijama.

Sant Pau je jedini centar koji učestvuje u ovoj međunarodnoj studiji u zemlji, naglašavajući potencijal neinvazivnih tehnika praćenja kao poželjnog metoda za upravljanje rizikom od raka dojke kod žena sa genetskim mutacijama. Sa prosečnim praćenjem od 9,2 godine, rezultati su pokazali značajno smanjenje stope mortaliteta među učesnicima.

Dobijeni rezultati otvaraju vrata za procenu uticaja MRI nadzora kod žena sa varijacijama u genu BRCA2, kao i za preispitivanje strategija prevencije za žene visokog rizika. Ovo istraživanje ponovo potvrđuje važnost personalizacije opcija za prevenciju raka dojke, odlučujući se za manje invazivne metode kada je to moguće.

Prema rezultatima međunarodne studije u kojoj su učestvovali istraživači iz grupe za kliničku onkologiju na Istraživačkom institutu Sant Pau, koju vodi dr Tereza ​​Ramon i Kajal, praćenje magnetne rezonance kod žena sa mutacijama u BRCA1 genima koje imaju visok rizik od razvoja raka dojke tokom celog života značajno smanjuje mortalitet bez potrebe za preventivnom mastektomijom.

Studija analizira podatke žena sa patogenim varijantama gena BRCA1 ili BRCA2 i pokazuje da one sa varijacijama sekvence BRCA1 koje su podvrgnute praćenju magnetnom rezonancom imaju značajno nižu stopu smrtnosti od raka dojke. Ovi rezultati naglašavaju važnost strategija ranog otkrivanja, posebno kod žena sa visokim genetskim rizikom, i otvaraju vrata potrebi da se proceni uticaj ove vrste nadzora kod žena sa varijacijama u BRCA2 genu.

Istraživanje obuhvata podatke pacijenata iz 59 različitih centara u 11 zemalja, među kojima se Sant Pau izdvaja kao jedini centar u celoj zemlji.

Uključeno je ukupno 2.488 žena sa srednjom starosnom dobi od 41,2 godine. Od toga, 1.756 (70,6%) je podvrgnuto najmanje jednom testu magnetnom rezonancom u okviru programa nadzora, dok 732 (29,4%) nije podvrgnuto nijednom testu magnetnom rezonancom. Posle prosečnog praćenja od 9,2 godine, 344 žene (13,8%) su dobile rak dojke, a 35 (1,4%) je umrlo od ove bolesti.

„Ovi rezultati su važni jer ove žene imaju veoma visok rizik od razvoja raka dojke. U Sant Pauu smo pratili skoro 200 pacijenata više od jedne decenije i uspeli smo da potvrdimo da nadzor magnetnom rezonancom značajno smanjuje njihovu smrtnost jer smo otkrivaju tumore u vrlo ranim fazama kada su tretmani veoma efikasni“, objašnjava dr Ramon i Kajal.

Ovaj stručnjak dodaje da je „alternativa za ove žene sa visokim genetskim rizikom da se podvrgnu dvostrukoj radikalnoj mastektomiji kao preventivnoj meri. Ovo je veoma invazivna tehnika i važno je zapamtiti da je reč o pojedincima bez ikakve bolesti.“