Ljudi koji koriste samo snagu volje za postizanje ciljeva, odolevaju iskušenju, smatraju se pouzdanijim

Ljudi koji koriste samo snagu volje za postizanje ciljeva, odolevaju iskušenju, smatraju se pouzdanijim

Ljudi koji koriste snagu volje da prevaziđu iskušenja i postignu svoje ciljeve smatraju se pouzdanijima od onih koji koriste strategije koje uključuju spoljne podsticaje ili odvraćanja – kao što su staklenke za psovke ili aplikacije za blokiranje interneta – prema istraživanju objavljenom u časopisu Ličnost i društvene psihologije.

„Saznanje da ljudi mogu da koriste strategije spoljne posvećenosti za prevazilaženje problema sa samokontrolom postoji u nekom obliku hiljadama godina. Barem od vremena Homera i Odiseja, fokus je prvenstveno bio na efikasnosti ovih strategija za osobu. odlučivši da se angažuje u njima“, rekla je glavni autor dr Ariela Kristal sa Univerziteta Kolumbija.

„Ovaj prethodni rad je pokazao, na primer, da je Odisej doneo ispravnu odluku da se veže za jarbol umesto da pokuša da upotrebi snagu volje da se odupre sirenama u ovom trenutku.

Poznati kao strategije posvećenosti, pokazalo se da ovi pristupi poboljšavaju uspeh za različite ciljeve, uključujući prestanak pušenja, gubitak težine, akademsko postignuće i uštedu novca, navodi Kristal. Uprkos prednostima strategija posvećenosti, međutim, malo je istraživanja urađeno o tome kako one utiču na percepciju drugih o ljudima koji ih koriste.

Da bi bolje razumeli kako ljudi koriste strategije posvećenosti u odnosu na snagu volje utiču na percepciju drugih o njima, Kristal i njen koautor, dr Džulijan Zlatev, sa Harvardske poslovne škole, sproveli su seriju onlajn eksperimenata u kojima je učestvovalo više od 2.800 učesnika iz Sjedinjene Države.

U većini eksperimenata, učesnicima je predstavljena hipotetička situacija koja uključuje pojedince koji su pokušali da postignu cilj koristeći snagu volje ili strategiju posvećenosti.

U jednom eksperimentu, od njih je zatraženo da procene integritet hipotetičkih pojedinaca koji su koristili snagu volje da izbegnu neželjeno ponašanje (na primer, jedu brzu hranu ili piju alkohol) u odnosu na plaćanje 5 dolara svaki put kada se upuste u neželjeno ponašanje. U drugom scenariju, hipotetički pojedinci su ili koristili snagu volje ili aplikaciju kako bi izbegli ometanje veb lokacija poput Facebooka ili Instagrama.

Sve u svemu, pojedinci za koje je opisano da koriste strategije posvećenosti za postizanje svojih ciljeva ocenjeni su kao manje pouzdani od onih koji su koristili samo snagu volje.

U dva eksperimenta, istraživači su otkrili da je veća verovatnoća da će učesnici hipotetičke korisnike strategija posvećenosti oceniti kao manje pouzdane, iako su učesnici prepoznali da su strategije efikasnije od same snage volje. U drugom slučaju, manje je verovatno da će učesnici izabrati strategiju spoljne obaveze ako su mislili da bi drugi mogli saznati.

„Čini se da ljudi posebno oklijevaju da usvoje strategije posvećenosti kada će njihova upotreba biti objavljena i, iako nije tako visok, otpor ljudi i dalje ostaje povišen čak i kada će korištenje strategija ostati privatno“, rekla je Kristal. „Ovo se dešava uprkos činjenici da ljudi prepoznaju i priznaju prednosti ovih strategija posvećenosti.“

Istraživači veruju da izbor da se koristi strategija posvećenosti signalizira drugima nedostatak u karakteru pojedinca. Odnosno, ljudi veruju da je veća verovatnoća da su oni kojima je potrebna spoljna pomoć (za razliku od upotrebe samo snage volje) neuspešni u prošlosti i stoga su manje sposobni da sami prevaziđu probleme samokontrole.

„Prošle neuspehe samokontrole drugi mogu da vide kao moralne neuspehe. Pošto je moral važna komponenta posebno integriteta, a poverenja u širem smislu, ljudi koji se oslanjaju na strategije posvećenosti mogu se smatrati manje vrednim poverenja od onih koji jednostavno koriste snagu volje “, rekla je Kristal.

Ovi nalazi imaju važne implikacije za razvoj programa i inicijativa koje se oslanjaju na spoljne strategije kako bi pomogli ljudima da postignu svoje ciljeve, navodi Kristal. Ispitujući ulogu međuljudskih rasuđivanja u izboru strategije samokontrole, možemo početi da razumemo zašto ljudi možda ne uspevaju da usvoje ove korisne strategije i kako da bolje promovišu efektivnu upotrebu strategije.