Istraživanja pokazuju da zemljotresi utiču na otpornost šuma decenijama nakon događaja

Istraživanja pokazuju da zemljotresi utiču na otpornost šuma decenijama nakon događaja

Efekti zemljotresa se često razmišljaju u smislu ljudskog uticaja, bilo da su to smrtni slučajevi ili razaranja domova i infrastrukture. Međutim, ekološki danak takođe može biti štetan, a novo istraživanje, objavljeno u Nature Geoscience, sugeriše da bi oporavak šume mogao da potraje čak i duže od obnove infrastrukture urbane zone, na nivou decenija. Na primer, posle zemljotresa Zaiu-Medog, Tibet 1950. godine, trebalo je 45 godina da se šume u potpunosti oporave.

Zone tektonske aktivnosti su podložne zemljotresima, koji mogu oštetiti šume cepanjem i čupanjem drveća, kao i ometanjem njihovog snabdevanja vodom i hranljivim materijama. Dr Šan Gao iz Kineske akademije nauka i kolege su se okrenuli dendroklimatologiji da bi ovo dalje istražili, proučavajući godišnje koncentrične prstenove rasta drveća kako bi rekonstruisali prethodne uslove životne sredine.

Generišući skup podataka o šumama koji datira od 1900-ih do danas u sedam planinskih regiona širom sveta, koji čine 23% šumskog pokrivača Zemlje, istraživači su odvojili vezu između širine svakog prstena rasta i klime, kako bi identifikovali efekte specifične za seizmiku. Prstenovi drveća su datirani i upareni sa poznatim događajima zemljotresa u poslednjih ~120 godina, pri čemu je veličina svakog izračunata korišćenjem skale modifikovanog Merkalijevog intenziteta (MMI).

Tim je identifikovao 31,4% od svojih 4,685 lokacija sa prstenovima drveća, širom cirkum-pacifičkog i alpskog himalajskog seizmičkog pojasa, doživeo je zemljotres sa MMI ≥4, 16,2% MMI ≥5 i 7,3% MMI ≥6. Zatim su testirali verovatnoću povezanosti između zemljotresa i promena u stopama rasta drveća tokom 20 godina neposredno nakon događaja. Čineći to, identifikovali su ključne uslove životne sredine koji ili poboljšavaju ili pogoršavaju otpornost šuma na oporavak nakon zemljotresa.

Dr Gao i njegove kolege su identifikovali suve umerene zone (kao što su zapadna Severna Amerika, Mongolska visoravan, Tibetanska visoravan, mediteranski region i Novi Zeland) kao najotpornije, koje doživljavaju primetan pozitivan odgovor na obrasce padavina u veličini drveta prstenovi rasta nakon seizmičke aktivnosti .

Za Severnu Ameriku, Tibetansku visoravan i Južnu Ameriku, oporavak je nastupio u roku od nekoliko godina i trajao je >20 godina u zapadnoj Severnoj Americi. Međutim, u oblastima Tibetanske visoravni i Novog Zelanda, negativne padavine i reakcije rasta na zemljotrese dešavale su se češće tokom intervala istraživanja i trajale su 10–15 godina, što ih čini manje otpornim od njihovih savremenika koji su prethodno pomenuti. U međuvremenu, u sušnijim delovima Mediterana i Mongolske visoravni obrasci odgovora su bili manje izraženi.

Ovo je povezano sa pukotinama i lomovima u tlu, nastalim snažnim podrhtavanjem tla, stvarajući puteve propustljivosti za dublju infiltraciju padavina kroz zemlju, čime se povećava rezervoar vode i snabdevanje drvećem hranljivim materijama. To je još uočljivije za mongolsku visoravan i mediteranske regione koji čuvaju seizmičku aktivnost u drveću na nižim nadmorskim visinama, podržavajući prednosti pojačane infiltracije u poređenju sa strmijom topografijom koja ima manje skladištenja vode, kao što je ona na Novom Zelandu.

Nasuprot tome, značajan pad otpornosti je pronađen u regionima, kao što je Novi Zeland, sa visokim stopama padavina zbog negativnog uticaja na eroziju zemljišta i ispiranja hranljivih materija iz neposredne okoline, usporavajući rast prstenova drveća.

Sve u svemu, dr Gao sugeriše da promene u otpornosti šuma povezane sa klimom mogu da traju samo do pet godina, dok one koje su rezultat seizmičke aktivnosti mogu da se održe 20 ili više godina.

Razumevanje otpornosti šuma nakon zemljotresa je važno za procenu izazova sa kojima se jedinstveni biodiverzitet može suočiti tokom sopstvenog oporavka, kao i potrebe za upravljanjem rizicima kako bi se zaštitili ovi vitalni ponori ugljenika u svetlu naše trenutne globalne klimatske krize.